Bedroom Premium

4.6 / 5 от 4439 отзива
София,
ул. „Леге“ 2

Работно време:

Понеделник - Вторник: почивен ден
Сряда - Събота: 23:00 - 06:00
Неделя: почивен ден

Описание:

Да си в крак с модата е краткотрайно явление; да си винаги най-добрият е изкуство!
Клуб Bedroom Premium се е доказал многократно пред своите гости и продължава да работи в тази насока - да бъде лидер в клубния живот на София.
Затвори широко очите си, усети атмосферата, остави кожата ти да настръхне от внушителния L-Acoustics саунд... Потопи се в покоите си – влез в твоя клуб, посети твоето място! Това е Bedroom Premium Club Sofia.
Ние знаем как да те накараме да се почувстваш специален - затова и се връщаш при нас – всяка следваща вечер, всяка следваща седмица, за всеки следващ повод! Знаеш, че всеки ден ще намериш едно различно АЗ с програмата на Bedroom Premium Club - авангардно шоу, наситено с женска красота, предизвикателни костюми, високотехнологични ефекти. Тематичните спектакли Fetish Night, White Devils, RockstaR, Pure Glamour, Future Heroes, Your Favorite Sin, Sparkling Sex Appeal са само малка част от разнообразната програма на клуба.
Да се забавляваш в една и съща спалня със световно-известни ди-джей, разпознаваеми личности и красиви, стилни и елегантни хора може да ти се случи само в Bedroom Premium Club. Възползвай се!
Обстановката: Ако не си влизал в нашата спалня, не се срамувай! Ще ти хареса, сигурни сме – изпипана е до всеки детайл, с неповторим и стилен дизайн на няколко нива - анфитеатрална обстановка, която позволява мистичността да се миксира с адреналин, усмивките да срещат погледи... Нощта да посреща сутринта!
*Обзавеждането. Използвани са материали от евкалиптово дърво, метал, камък Оникс, стъкло, естествена кожа, натурален текстил.
Акцент в интериора е таванът на клуба - не, не е огледален... По-прикрито послание имаме към гостите ни - уголемената проекция на картината "Shhh" на художничката Искра Георгиева е събрала "забранени образци" от еротичното изкуство. Подходящо начало за всяка вечер в Bedroom Premium Club, нали?
*Център на композицията е динамично осветена сцена с интегриран catwalk, който дава възможност за разгръщане на мащабна балетна хореография, допълнена с перфектен звук и мултимедийно 3D шоу. Този Catwalk е индиректна разделителна линия между VIP сектора и останалата част на клуба.
*Местоположението. Bedroom Premium Club се намира в самото сърце на столицата, на ул. "Леге" № 2, като се помещава в едно задължително запомнящо се пространство.
*Озвучаването: L-Acoustics,

Легендарният физик д-р Кристиан Хайл, който е основател на бутиковата френска фирма L-Acoustics, създава набор от професионална озвучителна техника, която със своята уникалност и качество става неразделна част от турнетата и концертите на едни от най-популярните имена в музикалния шоубизнес.

*Осветление и атмосферни ефекти

Осветителните тела са на датската компания MARTIN и чешката ROBE, най-големите световни производители на ефектно осветление.
CO2 Jets (електически оръдия с въглероден диоксид) , CO2 Gun (ръчна пушка с въглероден диоксид) и огън машини

Осветление и ефекти: Емил Георгиев

Стайлинг и грим: Донка Боева

Хореография: Галина Христова

Фотограф: Иван Ерменков

Визуални ефекти: Elektrick Me

DJ: Mascota, C-Fusion, Dimo BG, Vasco C, Andrew, Gorro, FED, BIG D, Djane Foxxy
-----------------------------------------
To be trendy is a temporal appearance, to be the best is a talent!
Premium Club Bedroom has proven this many times to its guests and continues to work in this direction - to be a leader in the night life of Sofia.

Shut your eyes wide to, feel the atmosphere, get goosebumps from the inspiring L-Acoustics sound ... Immerse yourself in the chambers - enter your club, visit your place! That's Bedroom Premium Club Sofia.
We know how to make you feel exceptional - and therefore you come back to us - each following night, every up-coming week, for every special occasion! You know that every night you will see yourself from a different point of view thank to the program of Bedroom Premium Club - an avant-garde show, full of female beauty, provoking outfit, high-tech effects. The thematic performances Fetish Night, White Devils, RockstaR, Pure Glamour, Future Heroes, Your Favorite Sin, Sparkling Sex Appeal are only a small part of the various program of the club.
Having fun in one and the same bedroom with world-famous DJs, recognizable personalities and beautiful, stylish and elegant people can happen to you only to Bedroom Premium Club. Take advantage of it!
The Bedroom: If you haven’t been in our bedroom, do not be shy! You will enjoy it, we are sure - perfected to the last detail, with unique and stylish design at several levels - amphitheater setting that allows mystic to be mixed with adrenaline, smiles to meet faces ...night to welcomes the morning!
The interior: The used materials in the club are all natural - eucalyptus wood, metal, stone, onyx, glass, leather, natural textiles.
The highlight of the club’s interior is the ceiling - no, it is not a mirror ... we have a better hidden message for our guests - enlarged projection of the painting "Shhh" by the artist Iskra Georgieva – it has collected all “banded" examples of the erotic art...A suitable start of every night in Bedroom Premium Club, isn’t it?
Center of composition in the club is the dynamically lit scene with integrated catwalk, which enables the deployment of large-scale ballet choreography, complemented by perfect sound and 3D multimedia show. This Catwalk is an indirect dividing line between VIP sector and the rest of the club.
Location: Bedroom Premium Club is located in the heart of the capital, on 2 Lege Str., housed in a very memorable building.
The Sound: L-Acoustics - the legendary physicist Dr. Christian Heil, founder of the boutique French company L-Acoustics, created a range of professional audio equipment, which, with its uniqueness and quality, became an integral part of tours and concerts of some of the most popular names in the music show business.
Lighting and atmospheric effects
The lighting equipment is by the Danish and Czech companies MARTIN ROBE, the world's largest producers of spectacular lighting.
CO2 Jets (electric guns carbon dioxide), CO2 Gun (hand gun with carbon dioxide) and fire equipment.

Light design: Emil Georgiev

Styling and make up Donka Boeva

Choregraphy by Galina Hristova

Photos by Иван Ерменков

VJ design: Elektrick Me

DJ’s Team: Mascota, C-Fusion, Dimo BG, Vasco C, Andrew, Gorro, FED, BIG D, Djane Foxxy

www.bedroom.bg
https://www.youtube.com/user/clubbedroom
https://www.instagram.com/bedroompremiumclub/
https://soundcloud.com/bedroomclub
https://twitter.com/bedroomclub