15 Март
21:00

The Turbans - On the way to Tsarigrad (Bee Bop Cafe, Plovdiv)

33 Elena Kalpakchieva Димитър Йовков Todor Koev ...
Пловдив,
ул. "Гладстон" 1

Описание:

English follows Bulgarski:

Тhe Turbans се завръщат в Пловдив за второто шоу в турнето за дебютния си албум:

Международните музикални авантюристи Тhe Turbans свързват музиката от "много места", и разпалват публиката с вакханския дух на Източното Средиземноморие. Възползвайки се от богатото културно наследство на левитинските и балканските региони, те създават оригинална музика от 21-ви век, вдъхновена от древните мелодии.

Звуково огромно и визуално обвързващо, междузвездното живо представление олицетворява уменията, опита и страстта на неуморни инструментални изследователи от Турция, България, Израел, Иран, Испания, Гърция и Англия, обединявайки енергията и творчеството си в дух на щедрост и откритост така необходими в тези трудни глобални времена.

----

The Turbans return to Plovdiv for the 2nd show on their Debut Album Tour:

International musical adventurers The Turbans bind together music from ‘manywhere’, igniting audiences with the bacchanalian spirit of the Eastern Mediterranean. Drawing on the rich cultural heritage of both the Levantine and Balkan regions, they create original music for the 21st century, inspired by ancient melodies.

Sonically huge and visually arresting, the interstellar live show embodies the skill, experience and passion of intrepid instrumental explorers from Turkey, Bulgaria, Israel, Iran, Spain, Greece and England, pooling their energy and creativity in a spirit of generosity and openness that is so needed in these troubled global times.