14 Март
18:00

Представяне на романа „Повече от любов“/ Габрово, Коко бар

20
Габрово,
улица „Юрий Венелин“ 2